През последните няколко месеца екипът на Legion Run работи усилено по план за връщане на нашите събития през 2021 г., като гарантира качеството и безопасността на вашето преживяване на събитието.

Този план е създаден, за да запази безопасността на всички състезатели, доброволци и персонал и ще бъде приложен напълно или частично в съответствие с конкретната обстановка в града на провеждане на Вашето събитие

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

LEGION RUN предприема следните стъпки въз основа на стриктни правителствени изисквания и местни правила и разпоредби.

Тези насоки могат да се променят с променящата се ситуация и всички или частично ще бъдат предприети в зависимост от правилата и ситуацията в страната в момента на събитието

 

ПОЧИСТВАНЕ И САНИТИЗАЦИЯ


Персоналът редовно ще почиства и хигиенизира точките за контакт на клиентите през целия ден, особено в зони с голям трафик, пунктове за събиране на плащания, тоалетни, маси и др.
Дезинфектант за ръце ще бъде на разположение за използване по време на събития, навсякъде около зоната на фестивала, преди и след всяко препятствие, в и около преносими тоалетни.

СОЦИАЛНО ДИСТАНЦИРАНЕ

 

ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ

ЗДРАВЕН СКРИНИНГ

Декларация за COVID-19:

Всеки посетител на събитието (участник и / или зрител) може да бъде изискан да попълни декларация, когато се регистрира, че в момента не е заразен от COVID-19 и не е имал или съзнателно е бил в контакт с някой, който изпитва някой от следните COVID 19 симптома през последните 14 дни:

ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ПО ВРЕМЕ НА НЯКОИ ПАНДЕМИЧНИ УСЛОВИЯ

Информацията в този документ подлежи на промяна по усмотрение на Legion run.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се, като попълните формуляра по-долу

Newsletter