Legion Run Bulgaria new dates!

21 May 2020


(eng below)

Скъпи Легионери,

С постепенното отпускане на защитните мерки от страна Българското правителство и опитвайки се да се върнем към нормален ритъм, ние също се надяваме да ВИ видим много скоро - кални и усмихнати!

Здраветo и сигурността на нашите участници , зрители, служители , доброволци и партньори винаги е бил наш първи приоритет - ето защо през последните месеци работихмe усилено за промяна на нашите протоколи за сигурност по начин, който да позволи провеждането на събитието без да има струпване на прекалено много хора в едни и същи места от територията на събитието, която, както всички знаете, е повече от 5 километра.

Въпреки това за съжаление, не очакваме, че толкова скоро ще бъде разрешено провеждането на масови спортни мероприятия в България - най-голямото от които е Legion Run. Това е мярка, с която не можем да не се съгласим с оглед на ситуацията не само в България, а и по света.

По тези причини пренасочваме Legion Run Bulgaria 2020 от първоначално планираните за 4-ти и 11-ти Юли дати за 12-ти и 19-ти Септември. Вашите билети ще са валидни за новите дати и не се притеснявайте да се свържете с нас при желание да направите някаква промяна. Ще се постараем да се удовлетворим всяко искане, както винаги сме правили в миналото.

Очакваме, че някои от вас няма да се чувстват комфортно да посещават масови събития, докато не се открие ваксина за COVID-19 и тя стане широко разпространена. Напълно разбираме и подкрепяме тази позиция. Ще имате опцията да пренасочите вашите билети за Legion Run Bulgaria 2021, което възнамеряваме да проведем в стандартния ни прозорец през Юли (03.07 и 10.07.2021). Молим, да ни пишете на info@legionrun.com до 26.06.2020, ако това е вашия избор.

------------------------------------


Dear Legionnaires,

As the Bulgarian government slowly relaxes its protective measures, and we attempt to return to normalcy, we also hope to see you very soon - all muddy and smiling!

The health and safety of our participants, spectators, volunteers, staff, and partners have always been our first priority. Over the last few months we developed new protocols, so that we can proceed with holding the event, while avoiding large gatherings in the Fest Area or over the 5km course.

Nevertheless, we do not expect to be allowed to hold a mass participation event of the Legion Run scope so soon, given the COVID-19 situation in Bulgaria and around the world..

For this reason we are rescheduling Legion Run Bulgaria 2020 from the initially planned dates of July 4th & 11th for September 12th & 19th. Your tickets will be valid for the new dates, and feel free to contact us if you want to make any changes. We will do our best to accommodate any request, as we have always done in the past.

We expect that some of you may be uncomfortable with attending a large event until a vaccine for COVID-19 has been developed and is widely available. We completely understand and support this position. We will give you the option to reassign your tickets for Legion Run Bulgaria 2021, which we plan to hold in our regular July window (03.07 & 10.07.2021). Please, let us know if this is your preferred choice by contacting us at info@legionrun.com by 26th of June 2020.

Newsletter