Γιγάντια κεκλιμένα γλιστερά τείχη ύψους 5 μέτρων στα οποία πρέπει να αναρριχηθείς με σχοινιά από τη μια πλευρά και να κατεβείς από την άλλη. Τα σχοινιά είναι γλοιώδη και δεν φαίνονται να είναι αρκετά μακριά γι’αυτό κράτα καλά.

HADRIAN from Legion Run on Vimeo.

ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Newsletter