Κορμοί ξύλου τοποθετημένοι πάνω από ένα ποταμό ή χαντάκι. Ισορρόπησε γρήγορα αλλιώς θα πέσεις. Το ξύλο είναι σχεδόν πάντα ολισθηρό απλά για να κάνουμε το εμπόδιο πιο διασκεδαστικό.

PILUM from Legion Run on Vimeo.

ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Newsletter