Μία κλειστοφοβική τάφρος γεμάτη νερό, στην οποία θα πρέπει να μπείς μέσα με την πλάτη και το πρόσωπο πρός τα πάνω εκατοστά μακρυά από συρμάτινο πλέγμα και να συρθείς. Δεν είναι ευχάριστη εμπειρία για τους κλειστοφοβικούς και αυτούς που φοβούνται τον πνιγμό.

RUBICON from Legion Run on Vimeo.

ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Newsletter