Môžete sa staviť, ak je na okolí nejaký kopec, dáme vám ho preliezť a zrejme nie raz. Ak je na okolí rieka alebo jazero, budete do nich namočení. Ak je tam močiar, budete sa v ňom plaziť po bruchu.

NATURAL OBSTACLES from Legion Run on Vimeo.

Ďalšie prekážky

TEUTOBERG Viac
5KM BEH Viac
Newsletter