Znie to ako malina, plaziť sa popod sieť. Hm... nie však vtedy, keď je tá sieť mokrá, špinavá a každým metrom užšia a užšia. Je to ale super! Fakt super!

BARBARIAN from Legion Run on Vimeo.

Ďalšie prekážky

AQUEDUCT Viac
CENSURA Viac
Newsletter